ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คลิกเข้าเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน

https://bit.ly/34yLMxb

https://bit.ly/2JTMOdj

https://bit.ly/2yEAzPt

https://bit.ly/2xeftqM

https://bit.ly/2Rpaf2B

https://bit.ly/3e9TUby


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน

https://bit.ly/39RMxSZ

https://bit.ly/2JQSWmD

https://bit.ly/34pWeXn

https://bit.ly/2y4EuVK

https://bit.ly/3c7TYXJ

https://bit.ly/2Xi1WJA

https://bit.ly/3c3y7jX


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

https://bit.ly/3b0yzPW

https://bit.ly/3c79v9U

https://bit.ly/2Rpzcuw

https://bit.ly/2RqM83l

https://bit.ly/2xY0Isi

https://bit.ly/2Va0K8o

https://bit.ly/2JPYRZ4

https://bit.ly/39XCoE4


ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

https://bit.ly/3e9VR84

https://bit.ly/2JOiwZH

https://bit.ly/39QADbS

https://bit.ly/34m444B

https://bit.ly/3e2tZTj


ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1

https://bit.ly/3c8NSpJ

https://bit.ly/3c7W6Pd

https://bit.ly/2yNhtXE

https://bit.ly/2xfLij6

https://bit.ly/3c3A1kB


ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

https://bit.ly/2UV6hRh

https://bit.ly/2RpxUQj

https://bit.ly/2XlZcef

https://bit.ly/3e8YtmA


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

https://bit.ly/2VjeNsc

https://bit.ly/34lSnuu

https://bit.ly/3ei9O3U

https://bit.ly/2XmvjKQ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

https://bit.ly/2Xp6Xjs

https://bit.ly/2y0l44g

https://bit.ly/3aU7zBK

https://bit.ly/2JTQYCe


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

https://bit.ly/34o7i7r

https://bit.ly/2UVVerd


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

https://bit.ly/3e7IvZM

https://bit.ly/2UTh4LR

https://bit.ly/3aVNkUj