ไกลกังวล

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3

✳️อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10

✳️อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11

✳️อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12

✳️ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1

✳️ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2

✳️ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3

✳️ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4

✳️ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5

✳️ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6

✳️ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7

✳️ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8

✳️ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV